Werkwijze

Stappenplan

STAP 1 Kennismaking: dit gesprek is bedoeld om te kijken of er een klik is en of de vraag coachbaar is. Het kennismakingsgesprek kan plaatsvinden op mijn locatie, neutraal terrein, of telefonisch. Het kennismakingsgesprek is gratis. 

 

STAP 2 Starten coachtraject. Een gemiddeld coachtraject duurt ongeveer 7 sessies. Een sessie is maximaal 75 minuten. Een coachsessie kost €85,00 inclusief BTW.

 

STAP 3 Afronden coachtraject met een gesprek over de bereikte doelen.

 

Methoden & Technieken

Ik maak gebruik van methodes zoals Voice Dialogue, NLP (neuro linguïstisch programmeren) en systemisch coachen. 

Mail je vraag: